Fitnet logo   EU logo    
EventsParticipantsNewslettersReportsLinksHome  

FITNET - hjælp til europæisk industri

Fejl i metalliske konstruktioner kan opstå af mange årsager. De kan for eksempel skyldes svejsefejl som er opstået under fabrikationen eller revner fremkommet i forbindelse med anvendelsen (f.eks. udmattelsesrevner). Ved sikkerhedskritiske komponenter såsom trykbeholdere, rørledninger og flyvemaskinedele kan sådanne fejl have katastrofale følger med tab af menneskeliv eller omfattende forurening af miljøet. Men ikke alle fejl og revner er kritiske, og mange komponenter vil kunne leve med disse i hele deres levetid uden at bryde sammen.

Udskiftning og/eller reparation af sådanne fejl er imidlertid økonomisk bekostelig og kan endog føre til alvorligere fejl. Ved hjælp af "Fitness for service" metoden baseret på brudmekaniske principper kan det beregnes, hvor kritisk en revne er, hvilkrt gør det muligt at vurdere og beslutte, hvilke foranstaltninger såsom forsat brug, nedsat anvendelse, reparation eller udskiftning, der skal foretages.

Selvom der allerede eksistere adskillige "fitness-for-service" standarder (for eksempel API579 og BS7910), er der behov for en fælles europæisk procedure, der forhåbentlig vil lede til en egentlig europæiske (EN-) Standard.

Et europæisk netværk, FITNET (FITness-for-service NETwork), er for nylig startet med det formål at arbejde mod fælles Europæiske "fitness-for-sercive" procedurer og standarder. Projektet er delvis støttet af EU, og er koordineret af forskningsinstituttet GKSS i Tyskland. Yderligere fyrre deltagere fra den europæisk industri, forskningsinstitutter og universiteter yder bidrag til projektet i form af know-how og links til andre forskningsprogrammer.

Seksten europæiske lande er repræsenteret I FITNET, herunder nogle af de nye EU kandidatlande som for eksempel Polen, Slovenien og Ungarn. Danmark er repræsenteret af FORCE Technology og Innospexion APS, men bidrag fra andre organisationer og enkeltpersoner er meget velkommen.

Netværket startede I februar 2002 og vil forløbe indtil slutningen af februar 2006. FITNET har planlagt følgende aktiviteter:

  • Undersøgelse af eksisterende procedure og forskningsprogrammer for "fitness for service",
  • Udarbejdelse af case studies og undervisningsmateriale
  • Seminarer og træningsprogrammer
  • Samarbejde med CEN om standardisering

Yderligere information findes på netværkets webside - www.eurofitnet.org

The author is solely responsible for this information. It does not represent the opinion of the Community, and the Community is not responsible for any use that might be made of data appearing herein.

 
The author is solely responsible for this information. It does not represent the opinion of the Community, and the Community is not responsible for any use that might be made of data appearing herein

Copyright © 2003, TWI Ltd