Fitnet logo   EU logo    
EventsParticipantsNewslettersReportsLinksHome  

FITNET - European Fitness-for-Service Network

Vikoja (kuten säröjä, hitsausvirheitä ja korroosiovaurioita) syntyy sekä metallirakenteiden valmistuksessa että käytön aikana. Jopa yhden turvallisuuden kannalta kriittisen komponentin (esim. lentokoneet, kaasuputket, paineastiat) osan rikkoutuminen voi uhata elämää ja ympäristöä. Toisaalta jotkut viat ovat harmittomia eivätkä aiheuta vaurioita komponentin eliniän aikana. Tällaisten vikojen korvaaminen ja/tai korjaus on taloudellisesti turhaa ja voi johtaa uusien vakavampien vikojen syntyyn. Murtumismekaniikkaan perustuva arviointimenetelmä sallii vikojen johdonmukaisen analyysin ja mahdollistaa täten rationaaliset päätökset koskien rakenteen elinikää, korjaamista, korvaamista tai käyttörajoituksia. Vaikkakin useita vikojen arviointimenetelmiä on jo olemassa (esim. API579, BS7910), on tarvetta eurooppalaiselle menetelmälle ja viime kädessä eurooppalaiselle (CEN) standardille.

Tätä silmällä pitäen helmikuun alussa 2002 käynnistyi eurooppalainen temaattinen verkosto FITNET (FITness-for-service NETwork), joka on osittain Euroopan Unionin rahoittama. Verkostoa koordinoi GKSS Saksassa ja siihen osallistuu kolmekymmentä eri osapuolta eurooppalaisesta teollisuudesta, tutkimuslaitoksista ja yliopistoista, jotka tuovat siihen tietotaitoa ja yhteyksiä muihin tutkimusohjelmiin. FITNET kattaa 14 Euroopan maata, joista useat ovat EU:n kandidaattimaita kuten Puola, Slovenia ja Unkari. Myös muiden organisaatioiden ja henkilöiden omarahoitteiset kontribuutiot ovat myös tervetulleita. Verkoston toiminta jatkuu helmikuun 2006 loppuun.

FITNET:iin on suunniteltu kuuluvan mm.:

  • olemassa olevien vikojen arviointimenetelmien ja uusimpien tutkimustulosten arviointi
  • sovellusesimerkkien ja opetusmateriaalin laatiminen
  • julkisten seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestäminen
  • yhteydenpito CEN:iin standardisoinnissa

Lisätietoja löytyy nettisivuilta www.eurofitnet.org

 
The author is solely responsible for this information. It does not represent the opinion of the Community, and the Community is not responsible for any use that might be made of data appearing herein

Copyright © 2003, TWI Ltd