Fitnet logo   EU logo    
EventsParticipantsNewslettersReportsLinksHome  

FITNET - European Fitness-for-Service Network

Tijdens de productie en de toepassing van metaalhoudende materialen kunnen scheuren ontstaan. Bij het gebruik van deze materialen in veiligheidstoepassingen kan het begeven van zelfs één enkel onderdeel levensbedreigend zijn of zware gevolgen hebben voor het milieu. Gelukkig leiden niet alle defecten tot een falen van de component.

Het vervangen of repareren van dergelijke defecten is economisch niet verantwoord en kan zelfs leiden tot de introductie van meer en ergere scheuren. Een 'fitness-for-service' procedure, gebaseerd op breukmechanica, laat toe deze defecten op wetenschappelijke basis te evalueren. Gefundeerde beslissingen omtrent de resterende levensduur, reparatie, vervanging of devaluatie kunnen hierdoor genomen worden.

Alhoewel 'fitness-for-service' procedures reeds bestaan (vb. API579, BS9710), is er nood aan een Europese procedure en uiteindelijk een Europese standaard (CEN).

Om dit probleem aan te kaarten, werd onlangs een Europees thema netwerk, FITNET (FITness-for-service NETwork), opgericht. Dit netwerk is deels gefinancierd door de EU en is gecoördineerd door GKSS in Duitsland. Dertig deelnemers, komende van de Europese industrie, onderzoeksinstellingen en universiteiten leveren bijdragen in de vorm van knowhow en deelname in andere onderzoeksprogramma's. FITNET overkoepeld 14 Europese landen, inclusief verscheidene EU 'kandidaat landen' zoals Polen, Slovenië en Hongarije. Individuele bijdragen en contributies van andere organisaties zijn altijd welkom.

Het netwerk is van start gegaan in februari 2002 en zal operationeel blijven tot februari 2006. Geplande activiteiten van FITNET zijn:

  • Het doornemen van bestaande procedures en onderzoeksresultaten m.b.t. fitness-for-service,
  • Het opstellen van 'casestudies' en educatief materiaal,
  • Het organiseren van seminaries en 'workshops',
  • Samenwerking met CEN aangaande de standaardisatie

Meer informatie is beschikbaar op de FITNET website - www.eurofitnet.org/

 
The author is solely responsible for this information. It does not represent the opinion of the Community, and the Community is not responsible for any use that might be made of data appearing herein

Copyright © 2003, TWI Ltd