Fitnet logo   EU logo    
EventsParticipantsNewslettersReportsLinksHome  

FITNET - Europeisk Nettverk for Restbruk-analyse av komponenter

Defekter (bruddanvisere) kan oppstå i metalliske komponenter både under produksjon, oppsett og under bruk, og kan over tid danne sprekker, lekkasjer og brudd. For sikkerhets-kritisk utstyr kan brudd/lekkasje selv i en enkelt komponent true liv, helse og omgivelser. Og motsatt, noen defekter reduserer ikke restbruken, dvs. de utvikler ikke brudd/lekkasjer i løpet av komponentens levetid.

Erstatting og/eller reparasjon av harmløse defekter er økonomisk sløsing og kan endog skape verre defekter. Analyse av komponentens aldring under forventede påkjenninger, basert på prinsipper fra bruddmekanikken, tillater at defekter blir evaluert på en konsistent/konsekvent måte og underbygger avgjørelser om restbruken; rest-levetid (evt. antall sykluser), eventuell nedgradering, reparasjon eller erstatting.

Selv om det fnnes flere prosedyrer for å evaluere komponenters restbruk (f.eks API579, BS7910), så er det behov for en felles Europeisk prosedyre (eller et felles sett av prosedyrer) og i siste instans en felles-europeisk (CEN-) standard.

Et Europeisk tematisk nettverk FITNET (Europeisk Nettverk for Restbrukanalyse) har nylig blitt lansert som et dekningsbidrag til dette behovet. Nettverket er delvis finansiert av EU og koordinert av GKSS i Tyskland. Ytterligere tredve deltakere fra Europeisk industri, forsknings-organisasjoner og universiteter bidrar med innspill, kjernekunnskap, nøkkelkunnskap og forbindelser til andre forskningsprogrammer. FITNET omfatter fjorten Europeiske nasjoner inkludert flere av EU's kandidatland som Polen, Slovenia, og Ungarn. Selvfinansierende bidrag fra andre organisasjoner og individer er også velkomne.

Nettverket ble opprettet i februar 2002 og løper til slutten av februar 2006. Aktivitetene som er planlagt for FITNET inkluderer:

  • Gjennomgang av eksisterende prosedyrer og forskningsresultater om restbruksanalyser
  • Produsere demoer (praktiske eksempler) og undervisningsmateriale
  • Holde offentlige seminarer og trenings-samlinger
  • Holde CEN orientert om arbeidet med en felleseuropeisk standard for kontroll av restbruk

Mer detaljert informasjon finnes på nettverkets hjemmeside - www.eurofitnet.org

Opphavsrett © 2002, TWI Ltd

Sakset fra The Welding Institute's internmagasin Connect nr. 119, juli - august 2002, p.6

 
The author is solely responsible for this information. It does not represent the opinion of the Community, and the Community is not responsible for any use that might be made of data appearing herein

Copyright © 2003, TWI Ltd