Fitnet logo   EU logo    
EventsParticipantsNewslettersReportsLinksHome  

FITNET – Europeiskt nätverk för restbruks-analys av metall-komponenter

Defekter (brottanvisare) kan uppstå i metallkomponenter både under produktion, montage och bruk, och kan med tiden leda till sprickor, läckage och brott. För säkerhetskritisk utrustning kan brott/läckage redan i en enstaka komponent leda till fara för hälsa, liv och miljö. Och andra sidan är en del skador harmlösa och leder inte till skador under komponentens livstid.

Ersättning och/eller reparation av harmlösa defekter är ekonomiskt olönsamt och kan i värsta fall leda till värre skador. Analys av komponenters åldrande, på basen av brottmekaniska principer, möjliggör konsekvent evaluering av skador och ger en grund för beslut rörande återstående bruk : besluta max återstående antal brukscycler / brukstid, eventuelt ned-gradering, reparation eller ersättning.

Trots att det finns flera metoder för evaluering av komponenters livstid (t.ex. API579, BS7910), så existerar det i alla fall ett behov av en sam-europeisk metod och slutligen en europeisk (CEN) standard.

Ett europeiskt nätverk FITNET (Europeiskt Nätverk för Restbruk-analys) har nyligen lanserats för detta behov. Nätverket är delvis finansierat av EU och koordineras av GKSS i Tyskland. Ytterligare trettio deltagare från europeisk industri, forskningsinstitut och universitet bidrar med inspel, kärn-kunskap, nyckel-kunnskap och kopplingar till andra forskningsprogram. FITNET omfattar fjorton europeiska nationer bl.a. flere EU ”kandidatländer” så som Polen, Slovakien, och Ungern. Självfinansierade bidrag från andra organisationer och individer är också välkomna.

Nätverket grundades i februari 2002 och kommer att fungera fram till februari 2006. Planerade FITNET aktiviteter är bl.a.:

  • Genomgång av existerande metoder och forskningsresultat gällande restbruk-analys
  • Producera demon (praktiska exempel och undervisningsmaterial)
  • Ordna offentliga och interna övings-seminarier
  • Informera CEN om arbetet med en sam-europeisk standard för kontrollerat restbruk
 
The author is solely responsible for this information. It does not represent the opinion of the Community, and the Community is not responsible for any use that might be made of data appearing herein

Copyright © 2003, TWI Ltd